Líder v poskytovaní personálnych služieb.

Manažéri ľudských zdrojov sú dnes vystavení vysokému pracovnému nasadeniu a tlaku na ich maximálnu odbornosť. Ako vedúci poskytovateľ personálnych služieb v strednej a východnej Európe vyvíjame pre tieto výzvy inovatívne a flexibilné riešenia.

S našimi skúsenosťami na regionálnych trhoch a úzko previazanou medzinárodnou sieťou personálno-poradenských pobočiek je Trenkwalder v oblasti personálneho manažmentu dôležitým partnerom pre koncerny ale aj malé a stredné podniky. Dnes spájame v 17 krajinách 17 krajinách na 300 miestach viac ako 55 000 zamestnancov s 15 000 zamestnávateľmi zo všetkých odvetví hospodárstva.


Vaša personálno-poradenská spoločnosť Trenkwalder v krátkosti:Už ste čítali?

Trenkwalder v tlačových médiách.

Čo Vám môžeme ponúknuť?

Inovatívne personálne riešenia, ktoré Vás posunú vpred.