Ανακοινωθέντα Tύπου

16.08.11

Ο Όμιλος Droege εξαγοράζει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Trenkwalder


Ο Όμιλος Droege καθίσταται πλειοψηφικός μέτοχος της Trenkwalder. Η απόκτηση του πλειοψηφικού μεριδίου ολοκληρώθηκε στις 12 Αυγούστου μετά από τη θετική έκβαση του ελέγχου των στοιχείων για την αποτίμηση της εταιρείας, την έγκριση των αντιμονοπωλιακών αρχών και τη συμφωνία των εποπτικών οργάνων.

Μέσω της Droege Capital GmbH, η οικογενειακή επιχείρηση Droege ...
Περισσότερα

Ο Όμιλος Droege εξαγοράζει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Trenkwalder (.doc)
 
22.07.10

Trenkwalder in an upswing


+35% employees, half-year revenue 12% above budget

Trenkwalder, the market leader for temporary staffing, has achieved strong development in the first half of 2010. The number of employees in the Group reached around 63,000 as of the end of June and is therefore 35% above the comparative value for 2009. With ...
Περισσότερα