Διαχείριση ποιότητας

Η διαχείριση ποιότητας για την επιτυχία σας


Αριθμώντας 100 εκατ. περίπου πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας σε επιχειρήσεις πελατών το έτος 2008, η Trenkwalder συγκαταλέγεται στους δέκα ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ παροχείς ανθρώπινου δυναμικού στην Ευρώπη λόγω της αποδοτικής λειτουργίας της.

Τα διεθνή, ενιαία επιχειρηματικά πρότυπα σε όλους τους τομείς-κλειδιά των υπηρεσιών μας και η συστηματική, ολοκληρωμένη διαχείριση ποιότητας υπό τη μορφή ενός κλειστού κύκλου ποιότητας ευθύνονται για αυτή την επιτυχία.

Αυτό μας επιτρέπει να καταλαμβάνουμε ηγετικές θέσεις ως προς την τεχνογνωσία στην κεντρική Ευρώπη και μας καθιστά στρατηγικό εταίρο μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων, οι οποίες απαιτούν αποδοτικότητα και διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες.Πρόληψη
Χάρη στα διεθνή πρότυπα διαδικασιών και λογισμικού και στην εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού μας στα πλαίσια της ακαδημίας Trenkwalder ελαχιστοποιούνται τα λάθη εκ των προτέρων.

Στόχοι ποιότητας
Οι στόχοι ποιότητας της εταιρείας μας καθορίζονται ετησίως για κάθε χώρα. Οι στόχοι εναρμονίζονται σε διεθνές επίπεδο και καλύπτουν συστηματικά τη συνολική αλυσίδα παροχών.

Μέτρηση και προσαρμογή
Η μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας διεξάγεται σε ολόκληρη την αλυσίδα παροχών. Η σύγκριση με τους στόχους ποιότητας οδηγεί σε μια διαρκή βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών.

Success is all about people

Ενώνουμε τους ανθρώπους για πάνω από 29 χρόνια.

Καλέστε τώρα ή επικοινωνήστε μαζί μας online!

Κάποιο από τα υποκατάστηματά μας σας περιμένει.