Κάντε το χρόνο σύμμαχό σας – Προσωρινή απασχόληση στην Trenkwalder JobCentres!

Εργασιακή εμπειρία σε κορυφαίες επιχειρήσεις, προσαρμοστικότητα, δεξιότητες, πνεύμα ομαδικότητας. Αυτά είναι τα προσόντα-κλειδιά που απαιτούνται στην εποχή μας. Αυτές μάλιστα είναι οι ικανότητες που αποκτούν οι συνεργάτες της Trenkwalder JobCentres!

Εναλλαγή θέσεων εργασίας– Πλήρης ασφάλεια
Ως εργαζόμενοι προσωρινής απασχόλησης στην Trenkwalder JobCentres θα έχετε την ευκαιρία να συνεργαστείτε με διάφορες επιχειρήσεις.
Ο αρμόδιος σύμβουλος της Trenkwalder JobCentres θα μεριμνά και θα προάγει την επαγγελματική σας εξέλιξη. Θα είναι ο προσωπικός σας αρμόδιος επικοινωνίας, ο οποίος θα γνωρίζει τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας και θα σας συμβουλεύει στην επαγγελματική σταδιοδρομία σας.


Ο χρόνος εργάζεται για εσάς:

  • Μία αίτηση – πολλές ευκαιρίες
  • Γρηγορότερη εύρεση της σωστής εργασίας
  • Συνεργασία με κορυφαίες επιχειρήσεις
  • Πλήρης κοινωνική ασφάλιση
  • Ελκυστική και σταθερή αμοιβή (συμπ. επιδομάτων Χριστουγέννων και διακοπών)

Don’t worry, be happy!

89% των εκτάκτων υπαλλήλων μας είναι (πολύ) ικανοποιημένοι με την απασχόλησή τους.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Βάλτε τα δυνατά σας!

Είστε οι ίδιοι, η επαγγελματική σας κάρτα!