Αίτηση/Υποβολή βιογραφικού σημειώματος

Η Trenkwalder Job Centres θα βρει για εσάς την κατάλληλη επαγγελματική πρόκληση για τη σταδιοδρομία σας! Θα χαρούμε πολύ να λάβουμε την αίτησή σας!

Προσωπικά δεδομένα
Προσφώνηση * 
Τίτλος 
Όνομα 
Επώνυμο * 
Ημερομηνία γέννησης 
 
Εθνικότητα 
 
Οδός, αριθμός 
Τ.Κ. 
Πόλη 
 
Τηλέφωνο * 
Κινητό 
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου * 
 
Άδεια οδήγησης 
I.X. 

Επιθυμητή εργασιακή σχέση
Αίτηση ως 
Απασχόληση 
Ημερομηνία έναρξης 
Που θέλετε να εργαστείτε; * 

Προσόντα
Επάγγελμα 
Εκπαίδευση 
Ειδικές ικανότητες 
Γλώσσες 
Γνώσεις Η/Υ 

Το μήνυμά σας:
-κενό- 
Επικοινωνία μέσω: 

Αποστολή δικαιολογητικών αίτησης
  (μέγ.) 1 MB
 *Συγκατατίθεμαι ρητά στην καταγραφή και διατήρηση σε βάση δεδομένων των στοιχείων μου από την Trenkwalder JobCentres/Trenkwalder όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω και χωρίς καμμία οικονομική επιβάρυνση σε εμένα.H Trenkwalder JobCentres/Trenkwalder μπορεί να καταστήσει το βιογραφικό μου σημείωμα ή στοιχεία από αυτό, ή στοιχεία από την αίτηση, προσβάσιμα σε εταιρικούς συνεργάτες ή σε πελάτες της, σεβόμενη πάντα τυχόν παρατηρήσεις μου σχετικά με την απόκρυψη συγκεκριμένων στοιχείων. Γνωρίζω ότι μπορώ να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή μου, καθώς και ότι η TrenkwalderJobCentres/Trenkwalder χειρίζεται τα προσωπικά μου στοιχεία με απόλυτη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως εκάστοτε αυτή ισχύει και ότι αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
Πώς μάθατε για την Trenkwalder; 
   
Παρακαλώ συμπληρώστε τον ενδεικτικό κωδικό στο πεδίο * coderecaptcha
 
 
';