Επικοινωνία

Επικοινωνήστε άμεσα με τον τοπικό σύμβουλο της εταιρείας μας! Θα λάβετε άμεσα λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Γενικά στοιχεία επικοινωνίας:
Προσφώνηση * 
Τίτλος 
Όνομα 
Επώνυμο * 
Εταιρική επωνυμία 
Ιδιότητα 
Οδός, αριθμός 
Τ.Κ. 
Περιοχή 
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου * 
Τηλέφωνο * 
Κινητό 
Φαξ 

Στείλτε μου προσφορά για:
Στελέχωση προσωπικού 
Παροχή συμβουλών προσωπικού 
Δώστε μας περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με:
Χρονική περίοδο (ώρες/εβδομάδα) 
Περιγραφή θέσης 
Προσόντα/εκπαίδευση 
Έναρξη εργασίας 
Λήξη εργασίας 
Τόπος εργασίας 
Γνώσεις Η/Υ 
Γλώσσες 
Ειδικές ικανότητες/γνώσεις 
Τύποι διπλωμάτων οδήγησης 
Απαιτούμενος αριθμών υπαλλήλων 
Εργασία κατά βάρδιες 
Συλλογική σύμβαση 
Ιδιαιτερότητες 
Μισθοδοσία 
Δώστε μας περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με:
Περιγραφή θέσης 
Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης στην Trenkwalder 
Τόπος εργασίας 
Απαιτούμενος αριθμών υπαλλήλων 
Συλλογική σύμβαση 
Ιδιαιτερότητες 
Θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για την παροχή συμβουλών. 

Το μήνυμά σας:
  

Επικοινωνία μέσω
  
   
Παρακαλώ συμπληρώστε τον ενδεικτικό κωδικό στο πεδίο * coderecaptcha
 
 
';