Временна заетост

Смяната от постоянна заетост към временна заетост и обратно е винаги на непредвидими цикли. Предприятието на бъдещето живее от способността си бързо да се нагажда. И от възможността гъвкаво да изравнява промените в натоварването на капацитета.

Класическа временна заетост Класическа временна заетост
Нашите служители на временна заетост са назначени при нас на трудов договор и имат пълни социални осигуровки. Нашите клиенти плащат само реалния брой изработени часове, всички срокове по смисъла на трудовото законодателство са задължение на Тренквалдер. Това Ви носи гъвкавост и сигурност на планирането.

Временна заетост с назначение Временна заетост с назначение
По време на ежедневната съвместна дейност Вие много бързо ще се убедите в качеството на нашите служители. Затова често се случва нашите клиенти да поискат да назначат служителите на постоянен трудов договор. Малка загуба за нас, но голяма похвала за нашия подбор.

Payroll-услуги Payroll-услуги
Ако желаете можем да назначим Вашите служители на нов, безсрочен договор при Тренквалдер, те обаче ще продължат да работят при Вас. Така ще запазите ноу-хау на Вашето предприятие и едновременно с това ще намалите разходите за трудови възнаграждения.

Решения за Вашия бизнес

Използвайте нашия разнообразен опит в бранша.

Специалисти в областта

Ние се концентрираме върху специализираните области.