Доволни служители

89 % от всички служители на Тренквалдер са много доволни от трудовите си отношения.