Първото запознанство – не изключва по-нататъшна сватба.

Представете се по най-добрия начин! Интервюто за работа служи и на двете страни за сравняване на очакванията, способностите и възможностите.

Подгответе се добре за интервюто:
  • Информирайте се предварително за позицията и за предприятието.
  • Формулирайте Вашите силни и слаби страни - Вашия потенциал за развитие.


Предприятието иска да се запознае с Вас:
  • Защо трябва предприятието да избере Вас? – представете Вашата компетентност и опит.
  • Кой сте Вие? – покажете Вашата личност!
  • Защо кандидатствате за позицията? – Опишете Вашата мотивация и готовност за работа.


Интервюто за работа Интервюто за работа – начин на провеждане

  • По принцип всяко интервю за работа протича по едни и същи правила, независимо от позицията, за която се кандидатства.
  • Предвидете достатъчно време за интервюто, по принцип един час е стандартното време.


Играта се решава през първите пет минути първите пет минути!

Още през първите минути на интервюто Вашият събеседник си е изградил първото впечатление, в повечето случай то не може да бъде променено!

Вашата кариера

Вашият личен консултант при изграждането на Вашата кариера – дали временна заетост или консултация за подбор на персонал.

Съвет: Перфектното CV!

Постарайте се! Документите за кандидатстване са Вашата визитна картичка.