Top Job in Bulgaria

Ръководител проект част „Електро”

Задължения:

  • Осигурява техническата и технологичната подготовка и изпълнение на проекта
  • Организира, ...

на обекта:
  • Контролира и ръководи процеса по ...