Ние носим социална отговорност

Като постоянно развиваща се компания, ние имаме важна роля в оформянето на трудовия пазар. Ние сме напълно наясно с увеличаващата се отговорност, която носим. В Тренквалдер хората са сърцето на всичко, което правим – те са в основата на доверието и партньорството с нашите клиенти и служители. В Тренквалдер приемаме своята социална отговорност и подкрепяме проекти, които отговарят на нашите корпоративни разбирания.