Силен партньор с почерк

Днешният HR мениджър работи в динамично променяща се среда с бързо темпо и под натиск да се специализира. За да отговорим на тези изисквания, ние, в качеството си на водеща фирма в предлагането на услуги, свързани с човешки ресурси, развиваме за Централна и Източна Европа иновативни и гъвкави решения.

С познанията си относно пазара и благодарение на изградената международна мрежа за тясно сътрудничество, Тренквалдер е важен и стратегически партньор за големи и малки предприятия. Днес ние работим активно в 17 държави 17 държави, в 200 населени места, администрираме 50 000 служители с 10 000 клиента от всички бизнес сектори.

Тренквалдер с един поглед:

На какво разчитаме

Нашите ценности. Нашата култура. Нашата мисия.

HR агенция

29 години Тренквалдер в 200 секунди.