На какво се основават нашите ценности

Траен успех можем да постигнем само с решения, които помагат на човека при неговото развитие и са в хармония с необходимостта му от сигурност. Иновативните решения на Тренквалдер осигуряват по-голяма гъвкавост на икономиката и така допринасят за стабилността на европейската икономическа сфера.

Нашите ценности
Ние предлагаме приемственост и надеждност на един много динамичен пазар. Ние мислим и действаме според нашите ценности: Професионално, Партньорски насочено, Печелившо.

Нашата култура
Още с първите си стъпки Тренквалдер показва високо ниво на информираност и социална отговорост. Ние сме лидери в областта на човешките ресурси – името Тренквалдер се асоциира с много и различни проекти на временна и постоянна заетост. Вярваме, че печеливши услуги са тези, които допринасят за успеха на всички участници.

Нашата мисия
Ние се стремим към партньорство в работата си: наши партньори са както предприятията, така и кандидатите за работа. За предприятията, които искат да повишат своята конкурентоспособност, ние предлагаме индивидуални решения. Кандидатите и служителите се подкрепят от нашите мениджъри по време на тяхното развитие.

Нашата визия
Ние изграждаме бъдещето на човешките ресурси. Въпреки пречките, които срещаме по пътя, чрез гъвкавост и сигурност ние прокарваме и развиваме пазарите на труда на Централна и Източна Европа. Чрез иновативни и всеобхватни услуги ние създаваме дългосрочни преимущества за всички участници.

Човешки ресурси

Иновативни решения, свързани с подбора на персонал, които ще Ви помогнат да се движите напред.

Факти, фигури и хора

Тренквалдер в цифри и факти